Publicerad: 9 januari 2015

Nu lyfter vi skolan

Skolan behöver rekrytera ca 150 000 nya medarbetare under de kommande tio åren. Men katastrofrubriker talar om nationell lärarkris. Det är en bild som vi och många andra inte känner igen.

Kvinnlig lärare som instruerar en gymnasieelev.

Lärare är ett framtidsyrke! Skolan behöver rekrytera ungefär 150 000 nya medarbetare under den närmaste tioårsperioden. Men katastrofrubriker talar om nationell lärarkris. Det är en bild som vi och många med oss inte känner igen. Tyvärr skapar den negativa bilden problem: för vem vill ha ett jobb som ständigt svartmålas?

Det stämmer att vissa arbetsgivare har problem med att rekrytera behöriga lärare. Men generellt finns ingen allmän lärarbrist. En ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting visar att nio av tio skolhuvudmän har ingen eller liten brist på legitimerade lärare i svenska, engelska, idrott och SO-ämnen. För NO-ämnen och matematik är andelen åtta av tio.

Stort intresse för läraryrket

Och utvecklingen är positiv. Allt fler visar intresse för läraryrket. Varannan ung kan tänka sig att jobba i skolan och antalet förstahandssökande till lärarutbildningarna har ökat med 67 procent sedan 2008. Även till lärarutbildningar med lågt söktryck ökade antalet antagna inför höstterminen. Och i jämförelse med många andra branscher upplever lärarna en större arbetsglädje. Det inger hopp!

För det är många som behövs när medarbetare i skolan går i pension, samtidigt som barnkullarna växer. Särskilt god arbetsmarknad har lärare i matematik, naturvetenskap, teknik och yrkesämnen, specialpedagoger och förskollärare.

Handlingsplan

Skolans arbetsgivare kan göra mycket själva för att både påverka personalbehovet och ungas vilja att jobba i skolan. I en handlingsplan med nio punkter presenterar SKL exempel på vad arbetsgivarna kan göra. Det handlar bland annat om att skapa möjligheter för samarbete mellan lärare och att säkra att alla yrkesgruppers olika kompetenser används på rätt sätt. Bra karriärmöjligheter, möjlighet till löneutveckling och fortbildning är andra viktiga områden.

Aktiviteter i länet

I till exempel Kalmar län har det inrättats runt 220 karriärtjänster för lärare som ska vara med och utveckla skolan och fler är på gång inför vårterminen. Kalmar satsar på förstelärare även i förskolan. På många håll har länets arbetsgivare prioriterat höjda lärarlöner de senaste åren. Skolor i Kalmar, Nybro och Vimmerby har inom SKL:s utvecklingsarbete PRIO dessutom förbättrat både arbetssätt och arbetsmiljö genom exempelvis kollegialt lärande, effektivare möten och gemensam undervisningsplanering. Lärarnas arbetstid går till ”rätt saker”. Västerviks kommun kommer att påbörja detta arbete under 2015. Det här är bara några exempel på positiv utveckling och nytänkande.

Viktigt är också att tala väl om skolan och om läraryrket. Där har vi alla aktörer i skolan ett ansvar. Låt oss göra vad vi kan för att lyfta skolan tillsammans.

Håkan Sörman
VD, Sveriges Kommuner och Landsting

Debattartikeln har publicerats i tidningen Östra Småland, 2015-01-01.
Lokala varianter av debattartikeln har även publicerats i Eskilstuna-Kuriren, 2014-12-23, Borås Tidning, 2014-12-27, Vestmanlands Läns Tidning, 2014-12-29, Kristianstadsbladet, 2014-12-30, Skånska Dagbladet, 2014-12-31, Norrköpings Tidningar, 2015-01-08, Sundsvalls Tidning, 2015-01-19, samt i Hallands Nyheter, 2015-01-20.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!