Publicerad: 4 december 2017

Missvisande av Nordström om SKL:s syn på heltid

Annelie Nordström menar att SKL bara använder sin personal på deltid och visstid. Det är en missvisande bild, skriver Agneta Jöhnk i en replik.

Agneta Jöhnk.

Att det är så vet Annelie Nordström eftersom det var hon själv i egenskap av ordförande för Kommunal som skrev på det nuvarande kollektivavtalet med SKL. Där framgår tydligt att SKL och Kommunal gemensamt ska arbeta för att heltid ska vara norm i välfärdsyrkena. Vi vill att alla som nyanställs ska anställas på heltid och att de medarbetare som idag jobbar deltid ska erbjudas möjligheten att växla upp till heltidsarbete.

Rekryteringsbehovet i kommuner, landsting och regioner är stort under de kommande tio åren. Att ge fler – nyanställda som redan anställda – ökade möjligheter till heltidsarbete är därför en viktig insats på flera plan. Arbetsgivarna får en ökad tillgång på personal samtidigt som den enskilde medarbetaren ökar sin inkomst och på sikt även sin pension. Dessutom blir avsättningarna till A-kassa och socialförsäkringar större.

Som Annelie Nordström mycket riktigt påpekar är deltidsarbete vanligast i kvinnodominerade sektorer. Och inom kommuner, landsting och regioner är fyra av fem anställda kvinnor. Orsakerna till att arbeta deltid kan vara flera. Kvinnor kan känna sig tvingade till att arbeta deltid eftersom de ofta tar ett större ansvar för det obetalda hemarbetet. För att hinna hämta och lämna barnen på förskolan, handla och laga middag till familjen så blir deltidsarbete en lösning för att få vardagen att gå ihop.

För att kvinnor och män ska bli mer jämställda på arbetsmarknaden måste kvinnor ha samma förutsättningar vad gäller arbete. Kvinnor måste kunna arbeta heltid i samma utsträckning som män. Ett led i detta är att alla kommuner, landsting och regioner den 1 januari 2018 ska ha tagit fram en handlingsplan för hur de ska gå tillväga för att införa en heltidsorganisation i sina verksamheter.

Att heltidsarbete blir norm inom kommuner, landsting och regioner är en av de mest centrala jämställdhetspolitiska insatser som kan göras. Det bidrar till en mer jämställd arbetsmarknad och i förlängningen också ett mer jämställt samhälle.

Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarfrågor, SKL

Repliken publicerades på Dagensarena.se 12/4-2017

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!