Publicerad: 21 juli 2015

Många krafter behöver hjälpas åt

Äldreomsorgen ska fortsätta utvecklas och ta steg framåt. Det finns inte en lösning som passar alla, skriver Hans Karlsson i en replik.

En äldre kvinnan samtalar med en i personalen.

Peter Strang, professor i palliativ medicin och överläkare på Karolinska institutet och Stockholms sjukhem, skriver på DN Debatt att han tycker att fler alternativ till dagens särskilda boenden för äldre behövs.

Det är helt rätt och det finns också andra alternativ – trygghetsboende i form av hyresrätt, bostadsrätt eller kooperativ, +55-boende, kollektivboende för äldre med mera – om än i spridda skurar och inte överallt.

Tillsammans med bland andra Myndigheten för delaktighet har SKL också bidragit till programmet ”Bo bra på äldre dar”, som syftade till att stödja nytänkande och utveckling av boende för äldre.

Hans Karlsson.

SKL delar uppfattningen att människor mår väl av sociala kontakter och att de flesta människor vill finnas i ett socialt sammanhang.

Men boende är inte allt.

Ensamhetsproblematiken – som inte är förbehållen äldre – är också en fråga för hela samhället, där det civila samhället med frivilligorganisationer, olika samfund med flera har en stor plats tillsammans med kommunernas socialtjänst.

Många kommuner erbjuder mötesplatser för seniorer, för gemenskap och samvaro, liksom stöd till föreningar och frivilliginsatser. Till det kommer olika hälsofrämjande insatser som stärker båden den fysiska och sociala hälsan.

Tekniken ger också nya möjligheter. Allt fler äldre använder exempelvis Skype och Facebook för att hålla kontakt med familj och vänner.

Äldreomsorgen ska fortsätta utvecklas och ta steg framåt. Det finns inte en lösning som passar alla. Många krafter behöver hjälpas åt för att fortsätta utveckla äldreomsorgen. 

Men att hänvisa ensamma människor till gammaldags ålderdomshem är inte en framkomlig väg.

Hans Karlsson
Direktör avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting

Repliken publicerades på dn.se 2015-07-20.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!