Publicerad: 23 februari 2015

Lär av varandra i stället för att kritisera

Ulla Hamilton (DS 12/2-15) går som tf VD för Friskolornas Riksförbund till hårt angrepp mot de kommunala skolorna. Det är tråkigt och dessutom är kritiken fel i sak.

Att en del friskolor har bra resultat är känt. Kommuner lär gärna av framgångsrika friskolor. Det är också därför vi bjuder in ledare och talare – bland annat Ulla Hamilton – till Skolriksdagen i april.

Men som Ulla Hamilton borde veta, så presterar många kommunala skolor bättre än de flesta friskolor. Det finns även problem av olika slag i såväl kommunala skolor som i friskolor. Den enda rimliga slutsatsen jag kan dra av detta är att vi behöver samarbeta, inte kritisera varandra.

Skolinspektionens rapport om kvalitetsarbete – som Ulla Hamilton lyfter fram i sin debattartikel – kan inte heller göra anspråk på att presentera hela sanningen. Rapporten analyserar främst hur skolorna följer vissa regelverk, inte resultat av verksamheten.

SKL och Friskolornas riksförbund har ett nära samarbete och driver frågor som är angelägna för alla huvudmän. Från SKL:s sida anser vi att detta har varit viktigt. Vi har nämligen samma mål: alla skolor ska vara bra skolor. Just med dessa ord inledde vi tillsammans Skolans Ledarkonvent, som vi arrangerade i höstas.

De senaste årens skolutveckling visar på höga ambitioner bland de kommunala huvudmännen att utveckla såväl ledning och styrning som dialog med lärarna och undervisningen på skolorna. Ett exempel på detta är att var tredje kommun fattat beslut om att gå med i vår matematiksatsning PISA 2015. Hela satsningen handlar om att lära av varandra och att ärligt lyfta fram sina brister. Just det tror vi är vägen framåt för den svenska skolan.

Per-Arne Andersson
Avdelningschef, Sveriges Kommuner och Landsting

Repliken har publicerats på dagenssamhalle.se, 2014-02-23.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!