Publicerad: 21 januari 2015

Läraryrket är ett framtidsyrke

Vi är överens med Bo Jansson från Lärarnas Riksförbund (NT 15/1 2015), att det framtida behovet av lärare är stort. De tio kommande åren behövs sammanlagt 150 000 nya lärare.

Men istället för att tala om lärarkris kan vi se lärare som ett framtidsyrke. Det finns också ett antal positiva tecken:

  • Lärarna har varit vinnarna på arbetsmarknaden sedan 2012. De senaste årens löneutveckling har inneburit drygt en extra månadslön eller cirka 3 000 kronor i månaden.
  • Det finns inte någon generell lärarbrist i landet. Nio av tio skolhuvudmän har ingen eller liten brist på legitimerade lärare i svenska, engelska, idrott och SO-ämnen. För NO-ämnen och matematik är andelen åtta av tio.
  • Varannan ung kan tänka sig att jobba i skolan och antalet förstahandssökande till lärarutbildningarna har ökat med 67 procent sedan 2008. Och i jämförelse med många andra branscher upplever lärarna en större arbetsglädje.

Detta innebär dock inte att kommunerna kan slå sig till ro. Problem ska inte sopas under mattan. Arbetsgivarna behöver ständigt arbeta med karriärmöjligheter, möjlighet till löneutveckling och fortbildning. Lärares stress behöver minska och alla elever ska nå skolans mål.

Men utmaningar är inte det samma som "skolras, en skola i fritt fall, eller skolkaos", begrepp som alltför ofta hörs debatten. Tyvärr skapar den negativa bilden problem: för vem vill ha ett jobb som ständigt svartmålas? Det är därför viktigt att nyansera och även visa på det positiva.
Genom att lyfta fram det ökade intresset för läraryrket och inte minst den stora insats som tusentals lärare gör varje dag – och att dra lärdomar av det – bidrar vi till skolans utveckling och lockar fler att bli lärare. Verkligheten är varken helt svart eller helt vit. I skolans fall är den vitare än vad många tror.

Per-Arne Andersson
Avdelningschef, Sveriges Kommuner och Landsting

Repliken har publicerats i Norrköpings Tidningar, 2015-01-21.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!