Publicerad: 23 februari 2017

Kvalitet och trygghet på äldreboenden ska prioriteras

Trygghet för våra äldre är ett prioriterat område. Därför gör vi nu gemensam sak för att snarast komma till rätta med problemen, skriver Lena Micko i en debattartikel.

De senaste rapporterna om brister i den nattliga bemanningen på en del äldreboenden är nedslående. Trygghet för våra äldre är ett prioriterat område för alla våra medlemmar. Därför gör vi nu gemensam sak för att snarast komma till rätta med problemen.

De flesta äldreboenden fungerar utmärkt. Åtta av tio äldre är nöjda med sitt särskilda boende. Men bristande bemanning nattetid kan leda till otrygghet hos de boende, något som givetvis inte är acceptabelt.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan länge arbetat tillsammans med kommunerna för att hitta bra arbetssätt när det gäller kvalitet och trygghet inom äldreomsorgen. Varje individ måste få den omsorg som behövs, både dag och natt. Men det behövs också bra och tydliga rutiner, så att all personal kan vara trygga i att de utför sitt arbete på bästa sätt.

På många håll runt om i landet pågår också redan ett intensivt arbete för att komma till rätta med eventuella brister. Och vi ser ett stort intresse från flera kommuner att komma vidare med sitt förbättringsarbete.

Som ett led i detta gemensamma arbete antog SKL:s styrelse nyligen en rekommendation när det gäller utvecklingen av kvaliteten på äldreboenden. Arbetet med att ta fram rekommendationen har skett i dialog med såväl Socialdepartementet som Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, så vi har en gemensam bild över vad som måste till.

Rekommendationen fokuserar på arbetet nattetid och fastställer både att det är den enskildes behov som ska styra hjälpinsatserna och att planering ska ske tillsammans med den äldre och dennes anhöriga. Det handlar bland annat om rutiner för att skapa en trygg tillsyn, utan att störa nattsömnen i onödan. Det handlar också om hur vi bäst använder oss av välfärdstekniken, som till exempel larm eller kameror.

Under året kommer SKL tillsammans med kommunerna att ytterligare intensifiera utvecklingsarbetet på landets äldreboenden:

  • Vi ska identifiera och dokumentera problem samt sprida goda exempel på bra lösningar.
  • Vi kommer också att satsa på erfarenhetsutbyte genom länsvisa dialoger och workshops.
  • Vi satsar på kompetensutveckling genom webbsända seminarier riktad till baspersonal och chefer.
  • Vi tar fram underlag för upphandling av välfärdsteknik för att underlätta arbetet mot en bättre och mer omfattande användning av befintlig teknik.

Det här arbetet ställer stora krav på ledarskapet i våra äldreboenden. Det är dess ansvar att skaffa sig kontroll över hur arbetet bedrivs även nattetid. På längre sikt måste också ledarskapet stärkas för att förändringsarbetet ska kunna genomföras och nya och bättre arbetssätt på våra äldreboenden införas. Så vässar vi välfärden.

Lena Micko
Ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting

Artikeln är publicerad i Dalarnas Tidningar, Falu-Kuriren, Dalademokraten, Gefle Dagblad, Hudiksvalls Tidning, Söderhamns-Kuriren, Länstidningen Östersund, Västerviks-Tidningen, Norrbottens-Kuriren, Piteå-Tidningen, Värmlands Folkblad, Norran, Tidningen Ångermanland, Örnsköldsviks allehanda, Borås Tidning, Skaraborgs Allehanda

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!