Publicerad: 23 juni 2016

Konserverande standarder är inte bäst för en bra äldreomsorg

Peter Strömbäck och Tomas Idermark från Swedac/SIS skriver den 9 juni i Dagens Samhälle att vägen till en högre och jämnare kvalitet i äldreomsorgen går via en kvalitetsstandard.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, håller med om att kvalitet måste mätas, definieras och regelbundet följas upp. Men att göra det via den kvalitetsstandard som Swedac/SIS tillhandahåller, innebär enligt vår mening, stora risker för minskad flexibilitet och sämre anpassning till brukarnas behov.

Det finns gott om goda exempel ute i kommunerna på hur man, beroende på förutsättningar, tillhandahåller en hög och jämn kvalitet i äldreomsorgen. En omsorg som en stor majoritet av brukare och anhöriga ger gott betyg.

Naturligtvis finns det brister. För att tillse en god utveckling arbetar just nu SKL med att kartlägga hur och på vilket sätt kommunernas äldreboenden kan förbättras. En projektledare, Agneta Ivåker, samlar goda exempel och har inlett en dialog med en rad aktörer inom området.

Hennes arbete ska leda fram till rekommendationer, som sedan SKL:s styrelse kommer att rekommendera kommunerna att följa.

Vi är övertygade om att den vägen bättre kommer att leda till målet, än stelbenta och konserverande standarder.

Lena Micko, ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting

Debattartikeln publicerades på dagenssamhälle.se 2016-06-23

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!