Publicerad: 30 december 2015

Kommunerna tar sats för ökat bostadsbyggande

En ny enkätstudie från SKL visar att det finns färdiga planer för 173 000 bostäder i 54 tillväxtkommuner. Nu måste bostäderna börja byggas snabbt!

Ett vanligt påstående är att kommunerna planlägger för lite mark för nya bostäder, och att det därför inte byggs tillräckligt. Men det är en myt. Det visar en ny SKL-enkät.

Studien genomfördes under våren och sommaren 2015. Den visar att det finns 173 000 potentiella bostäder i färdiga detaljplaner bland 54 tillväxtkommuner. Det kan jämföras med att det endast byggdes färdigt 22 000 bostäder i kommunerna år 2014.

Byggarbetsplats.

Utöver de färdiga detaljplanerna uppger de 54 kommunerna att de arbetar fram planer som omfattar ytterligare 173 000 bostäder och som kan förverkligas inom tio år. Det innebär att det kan byggas 346 000 bostäder i kommunerna de närmaste tio åren.

Ofta kan bostäder börja byggas bara ett par månader efter att en detaljplan blivit klar. Här har byggherren ett viktigt ansvar att åta sig att börja bygga snarast.
I andra fall kan ytterligare pusselbitar behöva falla på plats. Det behöver kommuner och stat ta ett gemensamt ansvar för. Båda parter har ett ansvar att bygga ut nödvändig infrastruktur. Finns den inte på plats, då dröjer även byggstarten av bostäderna.

Lena Micko.

I många kommuner ses också finansiella regelverk som ett avgörande hinder för bostadsbyggandet. Regelverken måste förändras för att öka människors möjlighet att efterfråga bostäder och för att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Den så kallade flyttskatten hämmar rörligheten bland de som redan har en bostad. De som står utanför marknaden får det svårare att komma in.

Det krävs även betydande regelförenklingar, inte minst för att möta den svåra flyktingsituationen här och nu. Det måste bland annat bli enklare att bygga tillfälliga bostäder, och fler lokaler måste kunna användas som bostäder.

Ska kommunerna kunna fortsätta bidra till ökat byggande måste de också få tillgång till mer attraktiva områden. Statens riksintressen, som täcker mer än halva Sveriges yta, är ett stort hinder. De måste bli färre och täcka betydligt mindre områden.

Kommunerna tar sats för ökat bostadsbyggande. Men de kan inte göra det på egen hand. Stat, kommun och byggbransch måste alla ta sitt ansvar och samarbeta mer.


Lena Micko
Ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Lokala versioner av artikeln har publicerats i UNT 14/12, Borås tidning 17/12, Västerbottens-Kuriren 17/12, StockholmDirekt 18/12, Corren.se 21/12 samt Nerikes Allehanda 3/1-16.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!