Publicerad: 9 maj 2014

Kommunerna kan bli bättre – men de är inte inaktiva

Det finns en stor vilja bland kommunerna att bidra till ökat bostadsbyggande. De är inte inaktiva i sin bostadsplanering, vilket företrädare för Villaägarnas Riksförbund hävdar på SvD Brännpunkt (6/5).

En studie från företaget Sweco visar att 25 av Sveriges tillväxtkommuner har färdiga detaljplaner för 71 800 bostäder, samtidigt som det i samma kommuner börjar byggas drygt 13 600 bostäder per år. Kommunernas planberedskap är alltså god.

Priset på mark, som Villaägarnas företrädare diskuterar, avgörs av efterfrågan på marknaden. Kommuner tar ut marknadsvärdet på marken, så att inte övervärdena hamnar hos byggbolagen.

Det finns förstås saker som kommunerna behöver göra bättre i sitt ansvar för bostadsbyggandet. I vår slutrapport, som Villaägarnas företrädare inte tycks ha läst ordenligt, ger vi rekommendationer på många olika områden till kommunerna. Påståendet att rekommendationerna stannar vid att kommunerna bör ha en aktuell översiktsplan är fel.

Vi vill också, ännu en gång, betona att ansvaret för att det byggs bostäder som invånarna behöver och efterfrågar inte endast ligger på kommunerna. De delar ansvaret tillsammans med staten och marknadens aktörer. Bostadsbyggandet är en komplex fråga och alla parter behöver ta sitt ansvar på ett bättre sätt.

SKL:s programberedning för ökat bostadsbyggande:

Eva Nypelius (C), ordförande

Erik Pelling (S), vice ordförande

Anders Ekegren (FP)

Inger Källgren Sawela (M)

Karolina Skog (MP)

Erik Slottner (KD)

Linda Snecker (V)


Repliken har publicerats på svd.se, 2014-05-09.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!