Publicerad: 21 oktober 2014

Inte bara en utan nio strategier för att rekrytera lärare

Roger Haddad anklagar i Skolvärlden (141014) SKL för att dra i handbromsen vad gäller rekrytering av lärare. Det är en märklig anklagelse, eftersom vi gör precis tvärtom.

Samma dag presenterade SKL en handlingsplan för vad som behöver göras för att möta rekryteringsutmaningarna i skolan och förskolan. Det stämmer, Roger Haddad, att vi inte presenterade en strategi. Vi presenterade nämligen nio strategier för hur arbetsgivarna bland annat kan fortsätta att skapa bättre karriärmöjligheter, underlätta lönekarriär, utnyttja teknikutvecklingen på bästa sätt och möjliggöra kompetensutveckling för lärare.

För att få en aktuell lägesbild av tillgången på legitimerade lärare har vi dessutom gjort en enkätundersökning med huvudmännen. Den visar att det finns utmaningar att hitta legitimerade lärare i vissa ämnen, men att arbetsgivarna inte upplever att situationen är fullt så alarmerande som dagens debatt gör gällande.  9 av 10 arbetsgivare har till exempel ingen eller liten brist på legitimerade lärare i svenska, engelska, idrott och SO-ämnen.  Motsvarande siffra för matematik och NO-ämnen är 8 av 10.

Stort rekryteringsbehov av lärare

Skolan behöver 150 000 nya medarbetare de närmaste tio åren och i vissa ämnen är det svårt att rekrytera legitimerade lärare. Det tar vi på allvar. Och det är mot den bakgrunden vi presenterar vår handlingsplan. För elevernas skull måste staten, huvudmännen och andra aktörer samarbeta för att ytterligare öka intresset och attrahera de bästa lärarna till skolan. Arbetsgivarna måste också ständigt säkra att alla yrkesgruppers olika kompetenser i skolan används på rätt sätt.

Det händer mycket positivt med läraryrket. Lärare jobbar mer tillsammans och utvecklar undervisningen. Karriärvägarna har blivit fler och många lärare har haft en god löneutveckling. Allt fler söker till lärarutbildningarna och varannan ung person kan tänka sig att jobba i skolan. Det är oerhört angeläget att den här positiva utvecklingen fortsätter. De svårigheter att rekrytera legitimerade lärare som finns i vissa ämnen kan vi inte bortse ifrån, men åtgärderna underlättas inte om beskrivningen av skolan är onödigt alarmistisk.

Håkan Sörman
VD på Sveriges Kommuner och Landsting

Repliken har publicerats i Skolvärlden, 2014-10-21.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!