Publicerad: 25 juni 2014

Hela EU måste ställa upp för flyktingarna

På Regionkommitténs 20-årsdag i dag onsdag lägger den svenska delegationen ett förslag om att alla länder i unionen måste ha ett mer solidariskt mottagande av flyktingar, skriver Anders Knape, ordförande för den svenska delegationen.

"Vi är en politisk församling som består av regionalt och lokalt valda representanter i den europeiska integrationens tjänst. Genom vår politiska legitimitet säkerställer vi den institutionella representationen av samtliga territorier, regioner, städer och kommuner i Europeiska unionen. Vårt uppdrag är att involvera de regionala och lokala myndigheterna i den europeiska besluts- processen och därmed främja ett ökat deltagande av medborgarna."

Så inleds uppdragsbeskrivningen för Regionkommittén som i dag onsdag högtidlighåller sin 20-årsdag. Under 20 års tid har Regionkommittén bevakat, försvarat och förnyat det kommunala och regionala självstyret inom EU där Regionkommittén är en del av den formella beslutsordningen.

Kommunala självstyret inte så starkt i andra delar av EU

För oss svenska delegater är det kommunala självstyret på hemmaplan starkt men så är inte alltid fallet i andra delar av EU. En del i Regionkommittén uppdrag är just att stärka självstyret i hela unionen för att kollegor i alla medlemsländer också ska ges de bästa möjligheterna att sköta sin dagliga verksamhet.

Men vi kan inte slå oss till ro på hemmaplan heller. Självstyret behöver ständigt säkra dess ställning både i Sverige och inom EU, och inom EU är Regionkommittén den viktigaste organisationen vi har.

Vi vet att redan i dag påverkas cirka 60 procent av fullmäktigeagendorna i kommuner och landsting runt om i Sverige direkt eller indirekt av EU. Det gäller bland annat lagstiftning och olika former av finansiering, till exempel strukturfonderna. Mot denna bakgrund framstår Regionkommittén uppdrag att bevaka självstyret inom EU ännu viktigare. Att så tidigt i processen kunna påverka förslag som i slutändan kommer att påverka allas vårt dagliga liv och verksamhet är viktigt.

I dag, vid den plenarsession i Bryssel där vi högtidlighåller 20-årsjubileet lägger till exempel Lotta Håkansson-Harju från Järfälla kommun fram sitt yttrande om fortsättningen på det så kallade Stockholmsprogrammet som behandlar rätts- och inrikesfrågor inom unionen. Stockholmsprogrammet berör bland annat den högst aktuella frågan om unionens flyktingmottagande.

Ansträngd situation att ordna bra flyktingmottagande

Vi vet att många av Sveriges kommuner i dag upplever en ansträngd situation när det gäller att ordna bra flyktingmottagande, bland annat för de som drabbats av kriget i Syrien. En av de frågor som vi, både SKL, den svenska delegationen till Regionkommittén och även den svenska regeringen, driver är att alla länder i unionen måste ha ett mer solidariskt mottagande av flyktingar.

Vi i Sverige ska vara stolta över vår insats där vi och Tyskland utmärker oss som de två länder som tar störst ansvar för flyktingmottagandet per capita i hela unionen. Men det är då också viktigt att vi, inom ramen för alla EU:s organisationer driver på frågan om att även andra länder ska hjälpa till och ta emot människor som drabbats av krig eller förföljelse. Det är en del av det betänkande som Lotta presenterar i dag som vi hoppas antas och blir del av EU:s fortsatta arbete på detta område.

Lottas betänkande är bara ett exempel på det arbete som vi i den svenska delegationen gjort i Regionkommittén. Jag har själv suttit med sedan Sverige gick med i EU 1995, för 19 år sedan. Jag hoppas att kommittén även om 20, 30 eller 50 års tid är en ännu starkare röst för självstyret i Europa och speciellt hoppas jag att ni då är många från den svenska lokalpolitiken som engagerat er i kommitténs arbete.

Anders Knape
Ordförande för den svenska delegationen till Regionkommittén, vice ordförande i Regionkommitténs byrå och ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting


Debattartiklen har publicerats på Dagens Samhälles webb, 2014-06-25.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!