Publicerad: 28 november 2017

Handslag ska öka delaktigheten i EU-frågor

För att stärka Sveriges röst i EU behöver vi i Sverige öka kunskapen om den Europeiska Unionen och öka delaktigheten i EU-frågor. Därför ingår nu Region Gävleborg, Ovanåkers kommun, Gävle kommun och Högskolan i Gävle ett handslag om ett gemensamt ansvar för detta med EU- och handelsminister Ann Linde.

EU står inför stora utmaningar de kommande åren. Unionens förmåga att hålla ihop, utvecklas och ta ansvar kommer sättas på svåra prov. Det är tydligt att Sverige behöver vara en stark röst i EU vad gäller frågor om bland annat jobben, klimatet och säkerheten. För att förbättra möjligheten att påverka behöver delaktigheten, kunskapen och engagemanget i EU-frågor stärkas. Handslaget vi gör ska ses som ett startskott på ett långsiktigt arbete med att
stärka arbetet i och kunskapen om EU i Gävleborg och Sverige.

Vi vet att EU påverkar både frågor i vår lokala vardag och utvecklingen i vår globala omvärld.  Jobben och välfärden i Sverige är direkt beroende av handeln till EU:s gemensamma inre marknad. 7 av 10 varor som exporteras går till den gemensamma inre marknaden i EU och 8 av 10 varor vi importerar kommer från densamma. Vi är starkt sammanflätade och ömsesidigt
beroende. Stora infrastrukturprojekt kan delfinansieras med EU-medel och globala klimatavtal påverkas direkt av EU:s agerande.

Sverige har varit medlem av EU i 22 år. Medlemskapet har givit Sverige en större möjlighet att vara med och forma politiken på europeisk och global nivå. Samtidigt har EU blivit en del av svensk inrikespolitik. Detär således av stor vikt att regeringen liksom kommuner, landsting och regioner tydliggör att EU är en del av den lokala och regionala demokratin. Det innebär
också att visa medborgarna på det EU-arbete som bedrivs, att förklara kommunpolitiska beslut i förhållande till riksdag och regerings beslut såväl som till EU:s beslut.

Eftersom EU påverkar oss alla krävs bättre demokratisk delaktighet. Det behövs många perspektiv som kan ligga till grund för besluten som fattas. När fler är delaktiga blir besluten bättre och mer välförankrade - och det stärker Sveriges röst i EU. Samtidigt krävs kunskap, tillgång till information och fungerande vägar för inflytande för att möjliggöra delaktighet.
Den statliga utredningen, ”EU på hemmaplan”, som lämnades över till regeringen ifjol, visar att det finns stora brister inom alla dessa områden.

Vi som ingår EU-handslaget delar inte alltid synen på exakt vilken politik som ska föras i EU och vi företräder olika beslutsnivåer och politiska partier. Men vi är eniga om att Sverige behöver vara en starkare röst i EU och att det kräver ökad kunskap och delaktighet här hemma. Vi vill ha levande samtal om EU i fikarummen, på nämndsammanträden, vid föreläsningar på
högskolor och universitet och i seminarier om näringslivets förutsättningar.

På initiativ från EU-ministern Ann Linde kommer var och en av oss idag presentera åtgärder för att öka kunskapen och stärka möjligheterna till insyn och delaktighet i EU-arbetet. Tillsammans ska vi höja ambitionsnivån, öka delaktigheten och stärka Sveriges EU-arbete.

Ann Linde (S) - EU- och handelsminister
Lena Micko - ordförande SKL
Eva Lindberg (S) - regionstyrelsens ordförande, Region Gävleborg
Patrik Stenvard (M) - kommunfullmäktiges ordförande, Gävle kommun
Yoomi Renström (S) - kommunstyrelsens ordförande, Ovanåkers kommun
Nader Ahmadi - prorektor, Högskolan i Gävle

Debattartikeln publicerades i Hela Hälsingland den 27 november 2017

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!