Publicerad: 19 augusti 2016

EU:s högsta byggpriser måste pressas

Produktivitet, effektivitet och kapacitet. Det är något som svensk byggbransch behöver arbeta mer med, skriver SKL och SABO i en gemensam debattartikel.

Håkan Sörman

SKL och SABO företräder byggherrar och beställare av nya bostäder i en tid av grav bostadsbrist. Sverige har idag EU:s högsta byggpriser. Det är ett stort hinder för våra respektive medlemmar.

Den 22 juni skrev Boverket upp sin bostadsprognos. Behovet av nya bostäder fram till år 2025 bedöms nu vara 710 000. En större del, 440 000, behövs redan år 2020 vilket ger en byggtakt på 88 000 bostäder per år. Det är ett tempo som vi inte är vana vid i Sverige och en stor utmaning för alla aktörer i alla led.

SKL och SABO spelar en viktig roll för att få fram dessa bostäder. Våra medlemmar, alla kommuner samt 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag, har i uppdrag att klara bostadsförsörjningen och samhällsservicen för sina invånare och samtidigt vara varsam med gemensamma skattemedel och verka utifrån affärsmässiga principer. Om vi ska klara våra uppdrag måste byggpriserna pressas och konkurrensen på byggmarknaden öka.

Vi ser att byggbolagen är en bit på väg, men mer måste till:

  • Kostnaderna för att bygga bostäder ökar och produktutvecklingen i byggsektorn är låg. Därför måste konkurrensen bland både byggföretag och underleverantörer öka.
  • Processerna inom bygg- och fastighetsbranschen måste effektiviseras. Ett problem är till exempel att det ofta dröjer lång tid, vanligen mer än två år,innan bostäder börjar byggas på den mark som kommuner har planerat färdigt.
  • Byggbranschen lider av kapacitetsbrist, kompetent personal räcker inte till för alla byggprojekt som måste genomföras. Fler behöver utbildas, matchningen på arbetsmarknaden förbättras och möjligheten för utländska bolag att konkurrera i Sverige behöver underlättas.
  • Från statens sida behövs regeländringar för att göra det enklare för landets kommuner att bidra till ökat bostadsbyggande och för att stödja mer standardiserade byggsystem. Vi välkomnar därför förslaget att Boverket ska se över möjligheten att förenkla kontrollen av serietillverkade hus. Det kommer snabba på nyproduktionen och bland annat underlätta för SABO:s prispressade Kombohus och för de hus som SKL nu upphandlar ett nationellt ramavtal för.

Vår erfarenhet är också att lägre byggpriser och mer byggbar mark samverkar positivt. Ju lägre byggpris, desto mer mark är byggbar ur ett marknadsperspektiv. Och omvänt: Ju högre byggpriser, desto mindre mark blir i praktiken byggbar.

Tillsammans kan vi göra mycket för att möta behovet på 710 000 nya bostäder till år 2025.

Håkan Sörman, vd Sveriges Kommuner och Landsting

Kurt Eliasson, vd SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag)

Debattartikeln publicerades på dagenssamhalle.se 2016-08-18

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!