Publicerad: 23 maj 2017

EU-handslag för ökad delaktighet

EU är en del av vår vardag och en viktig del i kommuner, landsting och regioner. Gemensamt ansvar tas nu för ökad delaktighet i EU-frågor, skriver Lena Micko med flera i en debattartikel.

Sex av tio punkter på en dagordning från kommunfullmäktige och hälften i regionfullmäktige påverkas av EU. EU är också en viktig del av det kommunala och regionala arbetet- trots detta kan vi för lite i Sverige om EU.

EU står inför stora utmaningar.  För att förbättra möjligheten att påverka behöver delaktigheten, kunskapen och engagemanget i EU-frågor stärkas här hemma i Sverige. SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, ingick ett handslag med Ann Linde den 7 december i fjol om ett gemensamt arbete för att förbättra delaktigheten i EU-arbetet. Som en fortsättning på det nationella handslaget genomför EU- och handelsminister Ann Linde lokala och regionala handslag under året. Idag ingår Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun och Motala ett handslag för att öka kunskapen och delaktigheten i EU-frågor. Handslaget ska ses som ett startskott på ett långsiktigt arbete med att stärka arbetet i och kunskapen om EU i Östergötland och i Sverige.

Sverige har varit medlem i EU under 22 år. Medlemskapet har givit Sverige en större möjlighet att vara med och forma politiken på europeisk och global nivå. Samtidigt har EU blivit en del av svensk inrikespolitik. Exempelvis påverkas beslutet att bygga Åbyhallen i Norrköping av EU-lagstiftning eftersom det finns gemensamma lagar som reglerar vilken hänsyn som måste tas till miljön vid stadsplanering och byggnadsprojekt. Upphandlingen för att bygga idrottshallen styrs också av ett regelverk som har sin grund i EU.

Det är därför viktigt att regeringen liksom kommuner, landsting och regioner tydliggör att EU är en del av den lokala och regionala demokratin. När fler är delaktiga blir besluten bättre och mer välförankrade.  Samtidigt krävs kunskap, tillgång till information och fungerande vägar för inflytande för att möjliggöra delaktighet. Vi som ingår EU-handslaget i Norrköping idag är eniga om att Sverige behöver vara en starkare röst i EU och att det kräver ökad kunskap och delaktighet här hemma. Genom handslaget manifesterar vi en gemensam höjd ambitionsnivå att utifrån våra olika uppdrag bidra till att öka kunskapen och engagemanget för frågor som avgörs på EU-nivån.

Regeringen har inlett ett arbete med EU-sakråd för att fler aktörer ska ha möjlighet att ge sina perspektiv på EU-frågor. Samtidigt har regeringen tillfört medel till Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) för att myndigheten ska kunna genomföra EU-utbildningar för tjänstepersoner och förtroendavalda på lokal och regional nivå. SKL har åtagit sig att genomföra dessa utbildningsinsatser tillsammans med Sieps runt om i Sverige det kommande året. SKL välkomnar och stödjer medlemmarnas arbete för ökad delaktighet i EU-arbete.

Tillsammans med EU-minister Ann Linde kommer var och en av oss idag presentera åtgärder för att öka kunskapen och stärka möjligheterna till insyn och delaktighet i EU-arbetet. Åtgärderna innefattar satsningar för att öka kunskapsnivån, stärka samarbetet mellan olika aktörer i regionen, och utveckla arbetet för att påverka EU:s beslutsfattande i strategiskt viktiga frågor för regionen, så som regleringen av biodrivmedel och EU:s framtida sammanhållningspolitik.

EU står inför stora utmaningar. Sverige behöver vara en stark röst i EU eftersom besluten påverkar i stort som smått, och på alla beslutsnivåer. Därför krävs att fler blir delaktiga i EU-arbetet. Genom EU-handslaget skapar vi gemensamt ökad delaktighet.

Ann Linde (S), EU- och handelsminister
Lena Micko (S), ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting
Margareta Fransson (MP), vice ordförande, regionstyrelsen, Region Östergötland
Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande, Norrköpings kommun
Kristina Edlund, (S), kommunstyrelsens ordförande, Linköpings kommun
Camilla Egberth, (S), kommunstyrelsens ordförande, Motala kommun

Artikeln är publicerad på Corren.se

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!