Publicerad: 24 januari 2018

EU-handslaget: Dags för levande samtal om EU i fikarummen

Trots att en folkomröstning låg bakom att Sverige blev medlem i EU 1995 är det fortfarande många som inte ser vad EU betyder för invånare, organisationer, företag, media och folkvalda. Det vill vi ändra på.

Regionala och lokala företrädare i Västmanland ingår, tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, därför ett handslag med EU- och handelsminister Ann Linde för att öka delaktighet, kunskap och engagemang när det gäller frågor som beslutas på EU-nivå.

Sverige som välfärdsland och Västmanland som ledande exportregion har mycket att bidra med i EU:s utveckling. Om vi känner till EU:s spelregler kan vi bättre dra fördel av möjligheter som finns. EU påverkar globala frågor som klimat, migration och landsbygdsutveckling men också vardagsnära frågor som musiktjänster, roaming och din integritet.

Utredningen EU på hemmaplan visar på stora brister hos aktörer som ska förmedla kunskap om demokrati och politik. Bristen minskar invånarnas möjlighet att påverka EU-beslut i önskad riktning. Därför behöver delaktighet, kunskap och engagemang i EU-frågor öka hos invånare och i vårt dagliga arbete.

Under 2018 är det val till kommun, region och riksdag och under 2019 är det val till EU-parlamentet. Inför valen åtar vi oss att öka kunskapen om EU internt i våra organisationer, hos folkvalda och tjänstepersoner, så att EU-dimensionen tas med i valdebatten.

Västmanland är Sveriges näst främsta exportlän per invånare. Exporten är viktig för vår välfärd, till exempel genom att skapa jobb. En stor del av exporten sker på EU:s inre marknad eller styrs av handelsavtal mellan EU och övriga länder. Via Affärsplan Västmanland samverkar vi inom länet för att gemensamt stärka våra positioner globalt. Vi skapar långsiktig tillväxt, ökad innovationskraft och ett effektivt samhällsstöd för utveckling av näringslivet.

Vid handslaget åtar vi oss att;

  • stödja internationaliseringen av näringslivet
  • delta i utveckling av de regionala EU-programmen
  • försöka påverka EU:s program efter 2020
  • bidra till att öka kunskapsnivån om EU och dess inverkan på samhälls- och näringslivsutvecklingen.

EU- och internationellt arbete behövs för den starka kopplingen mellan hållbar samhällsutveckling, globala utmaningar och säkerställande av fred, frihet och demokrati. Det innebär att vi kommer att arbeta för ökat deltagande i EU-projekt, påverka EU i frågor som är särskilt intressanta för länet och marknadsföra länets styrkor inom EU.

Ungdomarna är vår framtid och en del av vår globala värld. Inom EU finns möjlighet att delta i ungdomsutbyten. Skolor åtar sig att arbeta för att erbjuda elever och lärare möjlighet till internationella aktiviteter och kontakter.

Vi som ingår i EU-handslaget delar inte alltid synen på vilken politik som ska föras i EU. Vi företräder olika beslutsnivåer och har olika perspektiv på EU-frågor. Men vi är eniga om att Sverige behöver ha en starkare röst i EU.

Det kräver ökad kunskap och delaktighet här hemma. Vi vill ha levande samtal om EU i fikarummen, på nämndsammanträden, vid föreläsningar på lärosäten och i seminarier om näringslivets förutsättningar.

På initiativ från EU- och handelsminister Ann Linde kommer var och en av oss idag att diskutera åtgärder för att öka kunskapen och stärka möjligheterna till insyn och delaktighet i EU-arbetet. Tillsammans ska vi höja ambitionsnivån, öka delaktigheten och stärka Sveriges EU-arbete.

Ann Linde (S) , EU- och handelsminister

Lena Micko, ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting

Denise Norström (S) , regionstyrelsens ordförande, Region Västmanland

Anders Teljebäck (S) , kommunstyrelsens ordförande, Västerås stad

Pelle Strengbom (S), kommunstyrelsens ordförande, Kungsörs kommun

Minoo Akhtarzand, landshövding, Västmanlands län

Paul Pettersson, rektor, Mälardalens högskola

Debattartikeln är publicerad 24 januari 2017 i Vestmanlands läns tidning

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!