Publicerad: 2 september 2016

En onyanserad bild av representativ demokrati

Hur kan man försäkra sig om att en granskning av en verksamhet verkligen är oberoende? Vem granskar granskaren? Och hur vet man i så fall att den som i sin tur granskar granskaren gör det på ett korrekt och oberoende sätt? Det är viktiga frågor att diskutera. Men Anna Thomassons inlägg i debatten (DN Debatt 28/8) ger dock en onyanserad bild av den representativa demokratin och innehåller missförstånd om hur den kommunala revisionens granskningar hanteras, skriver Håkan Sörman, vd för SKL, i en replik i DN.

Håkan Sörman

Thomasson ser en risk i att vänskapskorruption uppstår mellan de förtroendevalda revisorerna och kommunfullmäktige. Hon pekar på att fullmäktige å ena sidan är de förtroendevalda revisorernas uppdragsgivare och å andra sidan består fullmäktige av ledamöter som kan ha uppdrag i de styrelser och nämnder som ska granskas.

Hon verkar inte veta att tydliga jävsregler redan styr en sådan problematik. Om en fullmäktigeledamot sitter med i styrelse eller nämnd som en granskning berör får personen under inga omständigheter delta när fullmäktige fattar beslut om ansvarsprövning.

Vi ser inte att en tillsättning av en ”oberoende instans” kan lösa problematiken kring att människor känner eller kan ha band till andra människor. Vem skulle tillsätta en sådan instans och med vilket mandat? Hur kan den instansen uppfattas som mer oberoende än den nuvarande ordningen där de förtroendevalda revisorerna har skilda partitillhörigheter? Ett sidoordnat maktorgan torde dessutom vara svårt att skapa - i synnerhet utan att misstänkliggöra och utmana såväl partiernas roll som den kommunala självstyrelsen.

Korruption handlar inte om revision. Korruption är fel oavsett i vilket uppdrag och i vilken roll det skulle ske.

SKL är medlemmar och arbetar aktivt med frågan i Institutet mot mutor (IMM). Vi vill motverka all form av korruption oavsett om det handlar om att utnyttja sin position otillbörligt för ekonomiska, vänskapliga eller politiska vinningar.

Repliken publicerades i DN Debatt 2016-09-02

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!