Publicerad: 30 juli 2014

Digitalt lärande kan stödja modersmålet

Språkrådet kritiserar staten och skolans huvudmän (DN 22/7) för att alltför få elever erbjuds och deltar i modersmålsundervisning. Sveriges Kommuner och Landsting instämmer i vikten av modersmålsundervisning för kunskaper också i svenska samt att många språk är en viktig tillgång för vårt land.

Även om mer kan göras för att få fler att delta i modersmålsundervisning, så finns ett antal försvårande faktorer:

  • Bristen på modelsmålslärare är mycket stor, vilket gör att kommuner ofta helt enkelt inte hittar någon att anställa.
  • Modersmålundervisning är frivillig. Enskilda lärare, skolor och kommuner kan bli bättre på att marknadsföra vikten av kunskaper i modersmålet. Men ett nej från elever och föräldrar måste dock respekteras.

En intressant – och mer rimlig väg att gå – är att också erbjuda modersmålsundervisning samt studiehandledning genom digital teknik. Sådana projekt pågår idag i bland annat Uppsala kommun och i Stockholms län.

I Norrbotten använder kommuner videokonferenser för att kunna erbjuda utbildning för små grupper i de många olika språken. Dock menar Skolinspektionen att undervisningen till större delen måste vara lärarledd. Eftersom lärare inte finns att tillgå omöjliggörs därmed någon undervisning över huvud taget. Eleverna förlorar på sådana stelbenta krav.

I ett läge när det saknas lärare behöver vi tänka nytt. Ett utvecklat digitalt lärande kan erbjuda stöd i udda språk även om det bara handlar om en enda elev i en landsbygdsskola. Självklart förutsätter det en nära samverkan med ämneslärarna och att eleven får det stöd som behövs både pedagogiskt och tekniskt. Detsamma gäller studiehandledning som är centralt för att nyanlända elever ska klara kunskapskraven. Genom exempelvis regional samverkan kan kommuner dela på den resurs som lärare i de aktuella språken utgör.

Digitaliseringen skapar möjligheter på områden där svensk skola behöver utvecklas. Därför har SKL och regeringen samlat en bred grupp aktörer i Nationellt forum för skolans digitalisering. Här förs en dialog om utmaningar och konstruktiva lösningar som rör skolans digitalisering. Ytterst handlar det om en bättre undervisning – och självklart är språkundervisningen en central fråga.

Maria Stockhaus
Ordförande i SKL:s utbildningsberedning


Repliken har publicerats i Dagens Nyheter, 2014-07-30.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!