Publicerad: 4 januari 2017

Det lokala arbetet lyfter skolan!

Skolmätningarna TIMSS och PISA visar att resultaten i skolan går framåt. Äntligen får alla de som jobbar i och med skolan kvitto på att deras ansträngningar ger effekt.

Skola

Men en sak i den efterföljande debatten förundrar oss. Varför hörs så lite om dem som är ytterst ansvariga för skolan?

I nyhetsflödet citeras fackliga organisationer, nuvarande och tidigare ministrar, rikspolitiker och myndigheter. Men knappt alls de som ansvarar för skolan – det är som att kommunerna inte finns.

När landets 20 största ledarsidor kommenterar PISA-rapporten beskrivs framgång, utöver lärarnas prestationer, som ett resultat av statliga insatser. Vid de fyra tillfällen som den lokala nivån nämns, kopplas det till brister.

Självklart är duktiga lärare avgörande för elevernas resultat. Och självklart spelar staten och dess myndigheter en viktig roll. Men utan engagerade skolpolitiker och kompetenta tjänstemän i kommunen skulle verksamheten i skolan inte fungera. Det är skolförvaltningen som tar in uppgifter från rektor och lärare för att få den samlade bilden av vilka insatser som behöver fördelas på olika skolor i kommunen. Och det är lokalpolitikerna som prioriterar resurser utifrån det underlag de får från sin förvaltning.

Den lokala nivån har den lokala kunskapen och skapar förutsättningar såväl för arbetet i vardagen som för att egna eller statliga satsningar som Matematiklyftet kan lyckas i praktiken. Vad som sällan eller aldrig når rubrikerna är det ständigt långsiktiga kvalitetsarbetet på tusentals skolenheter ute i landet. Huvudmän, rektorer och lärare lägger tillsammans mycket arbete på att utveckla en verksamhet som ger eleverna bästa möjliga stöd.

Parallellt med det vardagliga arbetet driver landets kommuner tillsammans med SKL också egna satsningar. Ett exempel är SKL:s matematiksatsning där ett 80-tal kommuner under flera år framgångsrikt arbetat för att förbättra skolans ledning och styrning. Det handlar om samarbete och dialog mellan lokalpolitiker, skolchef, rektor och lärare.

Den färska PISA-mätningen visar tyvärr inte bara positiva resultat, utan även på ökande skillnader mellan elever. Skolan kan göra mycket men inte kompensera för allt. Till exempel spelar också boendesegregationen in. Därför behövs en verksamhet som också involverar det övriga samhället.

Vissa debattörer söker dock en på ytan enkel lösning och kastar fram förstatligande som svaret på skolans stora utmaningar. Detta trots att inte ens de mest påstridiga förespråkarna kan förklara hur det skulle förbättra undervisningen.

Men det går inte att hoppa över det lokala ledet. Ska skolans resultat vässas ytterligare behövs inte mer utan bättre statlig styrning. Nyckelordet är samarbete. Såväl mellan lärare, rektor, förvaltning och lokalpolitiker, som mellan stat och huvudmän. Det ger resultat ända in i klassrummet.

Lena Micko Ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting

Kenneth Nilsson Ordförande för utbildningsberedningen, Sveriges Kommuner och Landsting

Artikeln har i denna eller en liknande version publicerats i: 2016: Dagens Samhälle 16/12, Mariestadstidningen/SLA 24/12, Barometern 25/12, Dalarnas Tidningar 26/12, Corren och Norrköpings Tidningar 27/12, Vestmanlands Läns Tidning 29/12, Nya Wermlandstidningen 31/12 och 2017: Nerikes Allehanda 2/1, Borås-tidning 7/1

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!