Publicerad: 11 juni 2014

Det finns ingen quick fix för bättre livsmedelskontroller

Det är bra att Riksrevisionen har granskat livsmedelskontrollerna, myndigheten pekar på flera brister som behöver åtgärdas (10/6). Granskningen är också viktig eftersom den visar att dagens debatt om kontrollerna är onyanserad.

Ett vanligt påstående är att kommunerna som kollektiv inte sköter sina kontroller och att staten borde ta över deras ansvar. Men för det första: Även om det finns flera kommuner som har utmaningar, så har de allra flesta kommuner bra fungerande kontroller. Och för det andra: Ett statligt ansvar skulle inte leda till förbättringar.

Livsmedlet kontrolleras av kommunerna, staten och företagen. Som Riksrevisionens granskning visar finns det inte bara brister i kommunernas kontroller, utan även i statens. Sedan tidigare vet vi också att företagen brister i sin egenkontroll, det visade inte minst den så kallade hästköttskandalen häromåret.

Det finns alltså brister hos alla huvudmän. Förutsättningen för att få till stånd ett effektivt kontrollsystem, som ser till att invånarna kan lita på att de livsmedel de konsumerar är äkta och av god kvalitet, är att alla parter tar ett större ansvar.

Vi bör bygga vidare på det system vi har i dag med ansvar på lokal nivå. Kommunernas närhet till det lokala näringslivet är viktig, tack vare den har kommunerna god kännedom om verksamheterna, inspektörer rör sig i butikerna i vardagen och de kan rycka ut med kort varsel.

Kommunerna vill utvecklas och göra sina kontroller ännu bättre. SKL tycker, precis som Riksrevisionen, att mindre kommuner behöver samverka mer för att på så sätt använda resurser mer effektivt. Vi instämmer i att Länsstyrelserna och Livsmedelsverket behöver analysera och utvärdera kontrollarbeten bättre för att kunna åtgärda bristerna. Och en annan mycket viktig sak är att statens vägledningar till kommunerna förbättras, till exempel inom dricksvattenkontrollerna.

Många pusselbitar måste helt enkelt falla på plats. Det finns ingen quick fix i arbetet för bättre livsmedelskontroller. Det viktiga är att alla involverade aktörer hjälps åt.

Håkan Sörman
VD, Sveriges Kommuner och Landsting


Repliken har publicerats på dn.se, 2014-06-11.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!