Publicerad: 20 november 2014

Det behövs ett tekniksprång

Det behövs 12 000 ingenjörer och tekniker som ska vara med och bygga moderna städer och infrastruktur i kommuner och landsting.

De närmaste tio åren kommer välfärdens offentliga arbetsgivare att behöva rekrytera närmare en halv miljon nya medarbetare. Teknisk nyckelkompetens är avgörande för kvaliteten i den service som kommuner och landsting erbjuder. 12 000 ingenjörer och tekniker som ska vara med och bygga moderna städer och infrastruktur behövs till kommuner och landsting. Västra Götalandsregionen är inget undantag.

Ung blivande ingenjör som står framför en bärbar dator vid en byggarbetsplats.

Under de senaste decennierna har många branscher, även välfärdssektorn, genomgått stora förändringar till följd av den tekniska utvecklingen. Men det utbildas för få ingenjörer i förhållande till arbetsmarknadens behov, och konkurrensen om utbildade ingenjörer är stenhård. I en enkät som Ungdomsbarometern genomförde 2012 på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) uppger närmare hälften att de kunde tänka sig ett jobb som ingenjör. Sex av tio unga kan också tänka sig ett jobb i välfärden. Detta intresse är positivt och en stor möjlighet för arbetsgivarna. Samtidigt vet vi att ingenjör är ett av de yrken där konkurrensen med andra branscher är som hårdast. I dagsläget är kunskapen om de teknikintensiva jobben i kommuner och landsting låg bland unga. Ett sätt är att erbjuda unga praktik.

Praktik inom ramen för Tekniksprånget

Här kommer Tekniksprånget, som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, (IVA), på uppdrag av regeringen, in som en möjliggörare. Tekniksprånget ska väcka intresset för att bli ingenjör hos ungdomar som gått ut gymnasiet genom att arbetsgivare erbjuder fyra månaders betald praktik. Sedan våren 2014 kan även kommuner, landsting och kommunala bolag erbjuda praktik inom ramen för Tekniksprånget. I regionen finns det ett flertal arbetsgivare inom såväl privat som offentlig sektor som öppnat sina dörrar för ungdomarna.

Men intresset för praktikplatser hos studenterna är betydligt större än antalet erbjudna platser. Sedan starten hösten 2012 har intresset för att få praktik via Tekniksprånget bara ökat. Till hösten 2014 sökte över 2 100 ungdomar en plats, men tyvärr blev många utan.

Ta chansen att erbjuda ungdomar praktik

Det är nu hög tid att planera för nästa omgång praktikanter. Därför uppmanar vi kommuner, landsting och regioner att ta chansen att erbjuda ungdomar praktik i sina verksamheter, och visa alla de spännande, utmanande och många gånger okända yrken och arbetsuppgifter av teknisk natur som finns i välfärdssektorn. Om vi ska klara av framtidens kompetensutmaningar måste vi hjälpas åt. Med fler av välfärdens arbetsgivare i Tekniksprånget kan vi tillsammans bidra till att säkra Sveriges framtida behov av ingenjörer – och då stärker vi Sveriges framtida konkurrenskraft.

Håkan Sörman
VD, Sveriges Kommuner och Landsting

Björn O. Nilsson
VD IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Ann-Sofi Lodin
Regiondirektör Västra Götaland

En förkortad version av debattartikeln har publicerats i Expressen, 2014-11-20, samt i Borås Tidning, 2014-12-07. Lokala varianter av debattartikeln undertecknad av lokala företrädare publicerats i Corren, 2014-12-03, Norrköpings Tidningar, 2014-12-20, Västerbottens-Kuriren, 2014-12-15 samt i Skånska Dagbladet, 2015-03-16.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!