Publicerad: 12 oktober 2015

Det är klart att vi står tillsammans, men det är tufft

I dag deltar jag som ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting vid regeringens nationella samling, ”Sverige tillsammans”.

"Sverige tillsammans" samlar alla krafter som vill bidra till att förbättra nyanländas etablering. Det är viktigt, just en snabb etablering i samhället för de som flyr hit som är det viktigaste för kommunerna i det långa perspektivet.

Lena Micko, ordförande SKL

Det visade vi i vår Ekonomirapport som presenterades i torsdags. De demografiska utmaningarna, ökade investeringskrav och stor befolkningsökning leder till halverade överskott från ett år sedan för kommuner och landsting. Som vi ser det måste resurserna öka, och det finns begränsat med verktyg, det är effektiviseringar, nya arbetssätt eller högre skatter. Oavsett vad man väljer är det en utmaning.

Men jag deltar också i dag mot bakgrund av den omedelbara situation som våra medlemmar står inför just nu, och den kräver extraordinära insatser. Politiker och tjänstemän, likväl som många frivilliga, arbetar dag och natt för att hantera mottagningen av de asylsökande som kommit till Sverige. Det är viktiga insatser för att hjälpa människor som flytt från krig och konflikt. Sverige tar, och ska ta, vårt solidariska ansvar. Det är jag stolt över.

De personer som kommer hit har många gånger en lång utbildning och deras kompetens är ofta en tillgång. De är både potentiella medarbetare i kommuner och landsting och potentiella skattebetalare. Detta måste vi ta till vara. 

Dessa utmaningar ställer stora krav på oss alla på kort och lång sikt. På kort sikt behöver staten, både regering och deras myndigheter, ta ett större ansvar för den uppkomna situationen. Både insatser, resurser och flexibiliteten måste öka. Det går inte bara att kräva att mer ska göras av kommuner och landsting. Låt mig ta ett exempel som jag fick berättat för mig i veckan som gått.

Efter att länsstyrelserna runt om i landet uppmanat kommunerna att inventera möjliga fastigheter som skulle kunna användas för platser för asylsökande så föreslog en mindre kommun en nedlagd skola. Skolan var en bra lokal eftersom den har tillgång till bland annat, toaletter, kök och var dessutom godkänd vad gäller till exempel brandskydd. Men en nedlagd skola har förstås ingen tillgång till sängar eller annan utrustning. Kommunen fick då veta att en statlig myndighet hade ett lager i närheten där det bland annat fanns sängar och madrasser. När frågan ställdes om man skulle kunna använda dessa till skolan var svaret nej, eftersom läget inte beskrevs som en ”nationell kris” vilket krävdes enligt regelverket. Så kan det inte vara, alla, inklusive myndigheter måste ta sitt ansvar och flexibiliteten måste öka.

Lena Micko
Ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting

Debattartikeln publicerades i Dagens Samhälle 2015-10-12

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!