Publicerad: 23 augusti 2016

Byggare behöver konkurrens

Det är möjligt att bygga prispressade bostäder även i Sverige. Ökad konkurrens skulle tvinga branschen att öka produktiviteten och sänka kostnaderna.

Håkan Sörman

I vår gemensamma debattartikel listar vi vad såväl staten som bygg- och fastighetsbranschen behöver åtgärda för att det ska byggas fler bra och prispressade bostäder.

Sveriges Byggindustriers svar på vårt inlägg är att enbart titta på vad alla andra ska göra. Björn Wellhagen, som är näringspolitisk chef, har till och med börjat titta på och göra prisjämförelse med hamburgare. Vi skulle önska att förbundet i stället vänder blicken mot branschens egen verksamhet och arbetade för att öka produktiviteten och sänka kostnadsutvecklingen.

Det är dyrare att bygga bostäder i Sverige än vad det är i till exempel Norge, Danmark, Finland och Tyskland som alla är länder med höga ambitioner vad gäller kvalitet, gestaltning och förhållanden på arbetsmarknaden.

Det går att bygga prispressade bostäder även i Sverige utan att göra avkall på kvalitet eller sänka löner – det visar bland annat SABOs Kombohus, som byggs till 25 procent lägre pris än snittet på marknaden. Att byggindustrierna inte ser denna möjlighet styrker också det som vi skrev i vår debattartikel, att det behövs mer konkurrens bland de som bygger.

Håkan Sörman, vd Sveriges Kommuner och Landsting

Kurt Eliasson, vd SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag)

Repliken publicerades på dagenssamhälle.se 2016-08-22

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!