Publicerad: 16 januari 2015

Bullerbeslut avgörande för bostadsbyggandet

Det är avgörande för bostadsbyggandet att regeringen snarast beslutar om en förordning för trafikbuller. Planarbeten för nya bostäder hindras från att starta så länge beslutet inte är taget.

Trafikerad väg med byggplats i bakgrunden.

Bostadsbristen är allvarlig på flera håll i landet, främst i storstadsregionerna. Regering och riksdag behöver vidta flera åtgärder för att få till stånd en långsiktigt hållbar takt i bostadsbyggandet. En av de viktigaste åtgärderna är att ändra regelverken för buller.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har frågat 60 tillväxtkommuner hur statens regelverk för buller påverkar bostadsbyggandet. 70 procent av kommunerna svarar att regelverken är ett allvarligt hinder. Det gäller särskilt vid byggande av student- och smålägenheter, enligt nio av tio svarande.  

Olika riktvärden för trafikbuller

I dag har olika myndigheter olika riktvärden för trafikbuller. Det får till följd att planarbeten för nya bostäder inte startar – varken kommunerna eller byggherrarna kan förutse om en detaljplan håller. Det leder också till överklaganden och långa beslutsprocesser.

Sverige behöver ett regelverk för trafikbuller som är förutsägbart, tydligt och mer tillåtande än i dag. Det behövs en förordning, alltså en central bestämmelse från regeringen, som uppfyller dessa kriterier. Med en sådan förordning blir det lättare att bygga fler bostäder där de behövs.
Ett i stora drag bra förslag till förordning skickades ut av den förra regeringen tidigare i år, och skulle enligt plan träda i kraft vid årsskiftet. Men nu har beskedet kommit att beslutet om förordningen dröjer, och det är oklart hur länge. Det är allvarligt, i tider med svår bostadsbrist får inte ett så avgörande beslut som detta dra ut på tiden.

Hindras av regelverken för buller

Det finns många områden centralt i våra städer och tätorter där kommuner och byggherrar vill arbeta fram nya bostäder, men hindras av regelverken för buller. Dessa områden är mycket attraktiva för människor att bo i. Med hjälp av modern byggteknik kan de bo med god inomhusmiljö, trots trafiken på utsidan. Att förtäta städer och tätorter är dessutom klimatsmart, då bland annat fler kan ta cykeln eller åka med kollektivtrafiken till jobbet.

Låt nu byggena starta. Både kommunerna och byggbranschens aktörer är redo.

Anders Knape
Ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Ola Månsson
VD, Sveriges Byggindustrier

Reinhold Lennebo
VD, Fastighetsägarna Sverige

Debattartikeln har publicerats i Göteborgs-Posten, 2015-01-16.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!