Publicerad: 3 juli 2016

Börja bygg bostäder snabbare på färdigplanerad mark

Det dröjer ofta mer än två år innan företag sätter spaden i marken där kommuner planerat färdigt för nya bostäder. Det visar en studie som SKL presenterar i dag.

Bostadsbristen brer ut sig. Hela 240 av 290 kommuner uppger nu till Boverket att de har underskott på bostäder. Individer och familjer drabbas och Sveriges tillväxt hämmas. Även om byggandet av bostäder ökar så är det inte tillräckligt.

I den allmänna debatten får ofta kommunerna skulden för att det byggs för få bostäder. Det sägs att det inte finns planlagd mark för företagen att bygga på och att det är just kommunernas arbete med detaljplaner som fördröjer byggandet. Flera förslag som påverkar den kommunala planprocessen togs även upp när regeringen förra veckan lade fram sina förslag för ökat bostadsbyggande, efter att det stått klart att det inte blir en blocköverskridande överenskommelse om bostadspolitiken.

Men medan många har tyckt, har vi mätt.

I fjol gjorde SKL en studie där 54 av 64 tillfrågade tillväxtkommuner uppgav att de hade hela 173 000 möjliga bostäder i färdiga detaljplaner. Det kan jämföras med att det bara byggdes drygt 22 000 bostäder i dessa kommuner året innan.

I dag, inför Almedalen, presenterar vi en ny enkätstudie bland samma kommuner om hur lång tid det tar innan det börjar byggas på färdigplanerad mark för flerbostadshus. Drygt 60 procent av de som bygger, byggherrarna, har varken ansökt om bygglov inom ett och ett halvt år eller varit redo att sätta spaden i marken inom två år. Det är längre tid än vad det brukar ta kommuner att arbeta fram en detaljplan. Enligt den statliga Planprocessutredningen tar det vanligen ett till två år för en kommun att ta fram en detaljplan. Ibland tar det mindre än ett år.

SKL:s fakta om outnyttjade detaljplaner har mötts av argument om att planerade bostäder inte byggs eftersom de ligger i oattraktiva lägen eller eftersom kommunen inte har byggt ut infrastrukturen. Men vår senaste studie gäller mark som någon bevisligen har velat bygga på. Det är dessutom få kommuner som uppger att planlagd mark ligger orörd på grund av att infrastrukturen inte är utbyggd.

Tiden mellan färdig detaljplan och byggstart behöver kortas. Bygg- och fastighetsbranschen behöver arbeta mer effektivt med planering, fastighetsbildning och projektering för att få byggen att komma igång tidigare. Som exempel borde bygg- och fastighetsbolag förbereda byggprojekt parallellt med planprocessen oftare för att kunna börja bygga snart efter att en detaljplan börjat gälla.

Det är möjligt att överklaganden ses som ett hinder för det. SKL instämmer i att långa överklagandeprocesser är ett problem, men ofta vet man redan när en detaljplan varit ute på samråd om det är troligt att den kommer att överklagas. Dessutom är det få detaljplaner som upphävs.

Kommunerna gör framsteg i arbetet med att öka bostadsbyggandet och behöver fortsätta utvecklas. Men det finns också utrymme för effektiviseringar och nytänkande inom bygg- och fastighetsbranschen. Alla måste vi dra vårt strå till stacken.

Lena Micko, ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Debattartikeln publicerades i SvD 2016-07-03, Västerbottens-Kuriren 2016-08-06, Norrköpings Tidningar 2016-08-06, Borås Tidning 2016-08-06, Östersunds-Posten 2016-08-07, Vestmanlands Läns Tidning 2016-08-08, Gefle Dagblad 2016-08-09 och Eskilstuna-Kuriren 2016-08-17.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!