Publicerad: 10 mars 2015

Beslut om bullerregler brådskar

Med tanke på den allvarliga bostadsbristen är det inte rimligt att regeringen dröjer med ett bullerbeslut som skulle öka bostadsbyggandet i städerna. Beslutet måste tas med förtur.

SKL har gjort en enkät bland 60 tillväxtkommuner om hur regelverken för buller påverkar bostadsbyggandet. 70 procent svarar att regelverken är ett allvarligt hinder. Det gäller inte minst byggandet av student- och smålägenheter.

Buss som kör framför ett höghus som håller på att byggas.

De sista 20 åren har singelhushållen ökat markant, men det som byggts är mestadels tre- och fyrarummare eftersom bullerreglerna försvårar bygget av små lägenheter. I ett projekt som idag ger 50 lägenheter skulle vi med nya bullerregler kunna bygga 100. Ändrade bullerregler är det snabbaste sättet att öka bostadsbyggandet och därmed underlätta att nå regeringens mål om 250 000 lägenheter till år 2020.

För att reda ut situationen tog den förra regeringen – efter en hel del tjat från oss och andra aktörer – bland annat fram ett förslag till en förordning om trafikbuller. Förordningen skulle ha trätt i kraft vid årsskiftet 2014/2015 och därmed vara det gällande regelverket för trafikbuller.
Med den förordningen på plats hade det kunnat byggas fler bostäder. Men den genomfördes inte som planerat. Den nya regeringen bereder fortfarande ärendet. Det är alltså många byggprojekt i våra städer och tätorter som inte kan starta. Trots skriande behov.  

Regelverket måste bli generösare

Bostadsministern sa nyligen i en riksdagsdebatt att arbetet med förordningen "ska få ta den tid det tar". Vi är överens med regeringen om att buller kan vara farligt för hälsan. Men med dagens byggteknik kan vi bygga bostäder med bra inomhusmiljö även om det bullrar på utsidan. Därför måste regelverket bli generösare.

Vi vet att den tätbebyggda staden är bra för miljön. Sopor kan tas om hand på ett rationellt sätt, fler kan åka med kollektivtrafik och färre behöver ta bilen till jobbet – bullret minskar! Med rätt regelverk kan vi bidra till den utvecklingen.

Håkan Sörman
VD, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Kurt Eliasson
VD, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO

Debattartikeln har publicerats på aftonbladet.se, 2015-03-10.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!