Publicerad: 9 oktober 2017

Att redovisa statistik är inte att skönmåla

SKL arbetar inte med att skönmåla. Däremot tycker vi att det finns en poäng i att även lyfta upp sådant som fungerar bra i sjukvården, skriver Hans Karlsson, SKL, i en replik.

Ordförande i Läkarförbundets vårdplatsgrupp, Karin Båtelson, skriver i en debattartikel i Dagens Samhälle att vi som arbetar och styr vården ska ge en riktig och rättvis bild av hur det ser ut i verksamheten. Det håller SKL helt med om.

Det är också precis det vi anser att vi har gjort när vi nyligen presenterade resultaten från världens största nationella journalgranskning, 65 000 journaler, samt i redovisningen av sommaren i vården – de två rapporterna som Karin Båtelsson nämner i sin artikel.

En sådan rättvis bild är att vårdskadorna har minskat under den undersökta perioden 2013-2016. Det är sant att minskningen planat ut mot slutet av perioden, men vissa skadeområden, som vårdrelaterade infektioner och svikt i vitala funktioner, minskade under hela perioden.

När det gäller sommarsituationen i vården redovisar SKL landstingens och regionernas uppfattning. Vi redovisar också att överbeläggningar/utlokaliseringar ökat samt att vårdplatserna varit färre jämfört med sommaren 2016. Om detta lett till fler vårdskador går inte att utläsa ännu.

Vi är helt överens om att brist på vårdplatser kan orsaka svåra problem för både patienter och personal. Inte minst när det kan vara personalbrist eller tuff arbetsmiljö som leder till att vårdplatser inte kan hållas öppna.

För att komma till rätta med det samarbetar vi med såväl Läkarförbundet som övriga fackliga organisationer. I en gemensam avsiktsförklaring har vi enats om ett 25-tal konkreta åtgärder för att säkerställa ett förebyggande arbetsmiljöarbete och i förlängningen ett friskt arbetsliv, god arbetsmiljö, förbättrade rehabiliteringsinsatser och snabbare och hållbar återgång i arbete för de som är sjukskrivna.

Vi vill inte skönmåla någonting. Däremot vill vi lyfta fram det som fungerar bra, oftast alldeles utmärkt. Av runt 30 000 förlossningar under sommaren hänvisades endast 108 av dem utanför den region där patienten bor. När en patient väl hänvisas vidare är det alltid utifrån att förlossningen ska vara så patientsäker som möjligt.

Det är viktiga fakta som behövs när så mycket av det som sägs och skrivs präglas av missnöje och kritik. Det är också att tala klarspråk.

Hans Karlsson, chef, avdelningen för vård och omsorg, SKL

 

Repliken publicerades på Dagens Samhälles webb den 9 oktober 2017

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!