Publicerad: 21 april 2015

Arbetstagarna har inte avstått något löneutrymme

Annika Wallenskog, biträdande chefsekonom, skriver i en replik till Kommunalarbetaren att arbetstagarna inte har avstått något löneutrymme eller fått mindre stöd på grund av att kommunerna och landstingen köpt AFA-försäkringar.

På Aftonbladets ledarsida skriver Maria Ehlin Kolk att AFA-Försäkrings återbetalning av inbetalda premier, som enligt skribenten borde ha gått till personalen i stället har gått till att finansiera kommunernas ekonomi och nya sportplaner. Detta refereras från Kommunalarbetaren.

Det är ett märkligt sätt att se på detta, då det faktiskt är så att försäkringen inte har utnyttjats, och det är kommunerna och landstingen som betalat in premierna som har rätt att få dem tillbaka.

Arbetstagarna har inte avstått något löneutrymme eller fått mindre stöd på grund av att kommunerna och landstingen köpt denna försäkring.

Det är viktigt att i sammanhanget notera att kommuner och landsting står för välfärden och är delaktiga till att vi i Sverige lever ett längre och friskare liv. Tack vare att de nu har kunnat förstärka sina finanser, finns ytterligare resurser till vården, omsorgen och skolan.

Att dessa återbetalningar i stället skulle ha gått till personalen som arbetar i sektorn som någon sorts "tacksamhetspeng" för att långtidssjukskrivningar och "förtidspensioneringarna" minskat kan vara en vacker tanke. Men i och med att personalen inte avstått från något löneutrymme är det helt naturligt att kommunerna och landstingen som betalat in kostnaden för premierna också är de som får tillbaka de premier som inte utnyttjats. Lika väl som kommunerna och landstingen skulle få stå för ökade kostnader för premier om sjukskrivningarna hade ökat. Tanken att en sådan kostnadsökning skulle ha tagits från personalens löneutrymme skulle ha upplevts som mycket märklig.

Annika Wallenskog
Biträdande chefsekonom, SKL

Repliken har publicerats i Kommunalarbetaren, 2015-04-21.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!