Publicerad: 24 november 2014

Äntligen en kursändring i skolan

Någonting håller på att hända inom svensk skola. Plötsligt finns förutsättningarna att gräva ner stridsyxor och börja dra åt samma håll. Jag hoppas att alla vill vara med.

När Skolinspektionen, tillsammans med utbildningsministern, härom veckan presenterade sina slutsatser efter sex års granskning var budskapet en blandning av kritik och positiva utsikter. Det började med de problem som inspektionen sett under de år man funnits och slutade i löften om ökat stöd från staten till huvudmännen och samarbete mellan dessa nivåer. Äntligen! Det är förändringar som SKL länge efterlyst.

Alla har ansvar för brister och bättring

I debatten om skolan låter det ofta som att alla brister är de kommunala huvudmännens fel. Det är också i det spåret som Dagens Samhälles chefredaktör Mats Edman fastnar i sin senaste krönika. Det är riktigt som han skriver att friskolesektorn har högre meritvärde. Men han glömmer att många fler kommunala skolor gör ett fantastiskt arbete med elever som har en annan socioekonomisk bakgrund. Det syns inte i statistiken.

Läser man Skolinspektionens rapport – vilket fler borde göra – så pekas alla nivåer ut, inte bara huvudmännen. Lärarna får kritik för bristande undervisning, rektorer för bristande ledarskap och huvudmännen för att inte ta sitt ansvar att planera, följa upp och utveckla verksamheten. Skolinspektionens slutsats är att många rektorer och lärare har lämnats ensamma av huvudmännen.

Skolinspektionen granskar dock inte statens agerande, vilket är synd. Därför var det befriande att utbildningsministern vid presskonferensen sa att huvudmännen också har lämnats ensamma av staten. Regeringen anser att det är nödvändigt att förändra relationen mellan stat och huvudmän. Enligt ministern vill regeringen lämna den skoldebatt där ministrar och huvudmän skyller på varandra.

Det var det bästa jag har hört på länge. En respektfull dialog, en ny retorik om skolan och en insikt om att stat och huvudmän behöver ha samma mål – det är centralt för att nå framgång. Vi behöver skapa en kultur av att ta ansvar – och det ska omfatta hela organisationen – lärarna, rektorer, förvaltning och kommunpolitiker. Och naturligtvis den statliga nivån!

Svagare skolor gynnas

Handsken är kastad. Vill och vågar alla aktörer i skolans värld plocka upp den? Svårigheten är att släppa fiendebilder och gammal harm. Men vad är annars alternativet – hur länge ska elever och lärare arbeta i en miljö där så många starka krafter drar åt olika håll? Låt dagens förlorarspel bli ett win-win.

Skolinspektionen och Skolverket kommer i alla fall att bli tvungna att plocka upp handsken. Skolinspektionen har bestämt sig för att göra om sin tillsyn. De ska dels fokusera på de skolor som har svagast resultat, dels utveckla sin vägledning till kommuner såväl själva som tillsammans med Skolverket. Det här kommer att gynna alla skolors utveckling, inte minst de med svagast resultat.

Satsningar med kommuner

De problem som Skolinspektionen pekar på i sin rapport är kända sedan tidigare. Tillsammans med fler än 150 av landets kommuner driver därför SKL ett antal satsningar för att höja skolresultaten. De handlar bland annat om att:

  • utveckla kommunernas ledning och styrning
  • utveckla skolors interna arbete så att lärare kan lägga tid på rätt saker
  • minska elevers avhopp från gymnasiet
  • förenkla digitaliseringen av skolan och undervisningen

SKL har också tagit fram stödmaterial om socioekonomisk resursfördelning och har förslag på hur statsbidrag kan utformas för att användas så effektivt som möjligt av alla kommunala huvudmän. Vi har också erfarenheter som kan komma till användning för att utveckla betygsättning och det nationella provsystemet.

Per-Arne Andersson, chef på avdelningen för lärande och arbetsmarknad.

Vi bidrar gärna med dessa och andra erfarenheter i en dialog med staten. En dialog där vi också hoppas på att få möta och lyssna på andra aktörer. Ökad samverkan är vad svensk skola behöver.

Per-Arne Andersson
Avdelningschef, Sveriges Kommuner och Landsting

Debattartikeln är publicerad på dagenssamhälle.se, 2014-11-24.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!