Dokumentation: webbseminarium om återhämtning

SKR har bjudit in verksamhetschefer och HR-experter till ett webbseminarium om återhämtning utifrån krisens ökade påfrestningar på chefer och medarbetare.

Webbsändning: återhämtning - hur kan jag som verksamhetschef/HR-expert stötta medarbetare? 

Medarbetare i kommuner och regioner har under pandemin exponerats för nya situationer och i flera fall en högre arbetsbelastning. SKR har bett ledande forskare och experter att berätta om återhämtning, dess roll i en hållbar vardag och konkreta tips på hur man kan skapa förutsättningar för och stötta medarbetare i att få till återhämtning. Kommuner och regioner delade med sig av goda exempel hur man kan arbeta med de här frågorna i verksamheten.

Program

Introduktion till återhämtning

Ing-Marie Wieselgren, SKR

Forskare och experter berättade om återhämtning utifrån sin forskning och delade med sig av tips och råd

  • Anna Dahlgren, forskar om stress och återhämtning, Karolinska Institutet.
  • Lina Ejlertsson, forskar om återhämtning, Lunds universitet.

Moderator var Ing-Marie Wieselgren.

Möjlighet fanns att ställa frågor.

Paus

Goda exempel från kommuner och regioner

  • Erica Norling och Mårten Blomberg (Region Västmanland).
  • Elisabet Palmér och Caroline Forsbaeck (Göteborgs stad)

Tips på verktyg från Suntarbetsliv

Verktygen som togs upp var bland annat Prehabguiden och Stressdialogen.

  • Anna Pramborg, Suntarbetsliv.
  • Helena Engelke, Suntarbetsliv.

En dialog utifrån frågor om återhämtning.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!