Dokumentation: Hur motverkar vi våld och trakasserier bland personal och brukare?

Seminariet handlar om arbetet mot våldsutsatthet och sexuella trakasserier inom äldreomsorgen. Vilket stöd finns för arbetsgivare och hur ser det förebyggande arbetet ut i kommuner och verksamheter?

Se seminariet i efterhand

Kommunernas arbete med kompetensförsörjning, bredare rekrytering och marknadsföring av jobb och utbildningar samt heltidsarbete som norm hänger ihop med arbetet att motverka sjukfrånvaro och våldsutsatthet bland brukare och medarbetare.

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar med anledning av den kris vi just nu upplever. Personalen på äldreboenden och i hemtjänsten gör enastående insatser för att äldre ska få den omsorg de behöver. Den pågående coronapandemin aktualiserar äldreomsorgens viktiga arbete men också en rad svårigheter som har nära koppling till jämställdhet.

Program

Inledning

Introduktion till seminarieserien och SKR:s arbete med jämställdhet och dagens program. Det finns möjlighet att ställa frågor och ge reflektioner via chatten.

 • Helena Henningson, handläggare, moderator, SKR.
 • Love Nordmark, projektledare, SKR.

SKR:s niopunktsprogram

Med utgångspunkt i SKR:s nyligen antagna program för en jämställd arbetsgivarpolitik fokuserar vi denna gång på punkt 9 om arbetsmiljö; Trakasserier, kränkande särbehandling, eller könsrelaterat våld i arbetslivet ska inte förekomma.

 • Charlotta Undén, utredare, SKR.

Bryt tystnaden! Arbetssätt för att motverka våld

Vi får ta del av ett lyckat arbete med att förebygga våld och trakasserier inom äldreomsorgen i Göteborgs stad.

 • Marcus Gustavsson, enhetschef i äldreomsorgen i Göteborgs stad.

Systematiskt arbetsmiljöarbete och statistik om hot och kränkningar inom äldreomsorgen

Vi får ta del av statistik om hot, våld och kränkningar inom äldreomsorgen, vi diskuterar också hur detta påverkar arbetsmiljön och hur man kan arbeta för att minska riskerna.

 • Gunnar Sundqvist, utredare, SKR.

Våldsutsatthet och äldre

Våldet har ingen ålder, vi får veta mer om äldre personers utsatthet får våld i nära relation och SKRs arbete och stöd.

 • Kerstin Wanhatalo, sakkunnig kvinnofridsfrågor, SKR.

Våld i anställdas nära relationer – stöd för arbetsgivare

Inom kort presenterar SKR ett stödmaterial till chefer för att öka chefers kunskap om våld, och stärka förmågan att upptäcka medarbetare som utsätts för våld och hot i nära relationer.

 • Lovisa Fransson, handläggare, SKR.

Samlade presentationer från webbinariet Hur motverkar vi våld och trakasserier bland personal och brukare (PDF, nytt fönster)

Avslutning

Vi summerar och avslutar seminarieserien.

 • Helena Henningson, moderator, SKR.

Seminarieserie om jämställd äldreomsorg

Seminarierna direktsänds med möjlighet att ställa frågor till medverkande via en chattfunktion. Sändningarna finns tillgängliga att se i efterhand under sex månader.

Vid tre tillfällen samlas kommuner, forskare och experter för att diskutera och inspireras i arbetet för en ökad jämställdhet och förbättrad kvalitet i äldreomsorgen – för arbetsgivare, medarbetare och brukare. Syftet är att få inspiration, utbyta erfarenheter och ta del av exempel på lösningar på de gemensamma utmaningar som finns.

Detta seminare är det sista av tre i en serie.

Föregående seminarier

Hur rekryterar vi bredare till äldreomsorgen?

Varför jobbar det så få män i äldreomsorgen?

Utgångspunkter

Utgångspunkter för seminarieserien är SKR:s arbetsgivarpolitiska jämställdhetsprogram och SKR:s satsning på att stödja jämställdhetsarbetet i kommuner och regioner.

En jämställd arbetsgivarpolitik

Stöd till jämställdhetsarbete

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

 • Kalle Berg
  Utredare
 • Charlotta Undén
  Förhandlare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!