Dokumentation: Varför jobbar det så få män i äldreomsorgen?

Seminariet handlar om föreställningar om kön och hudfärg i äldreomsorgen. Vilka arbetar i äldreomsorgen och hur kan könssegregeringen brytas? Vi får ta del av statistik, forskning och exempel på förändringsarbeten inom utbildning och omsorgsverksamhet.

Se seminariet i efterhand

Kommunernas arbete med kompetensförsörjning, bredare rekrytering och marknadsföring av jobb och utbildningar samt heltidsarbete som norm hänger ihop med arbetet att motverka sjukfrånvaro och våldsutsatthet bland brukare och medarbetare.

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar med anledning av den kris vi just nu upplever. Personalen på äldreboenden och i hemtjänsten gör enastående insatser för att äldre ska få den omsorg de behöver. Den pågående coronapandemin aktualiserar äldreomsorgens viktiga arbete men också en rad svårigheter som har nära koppling till jämställdhet.

Program

Inledning

Introduktion till seminarieserien och SKR:s arbete med jämställdhet.

 • Love Nordenmark, projektledare, SKR
 • Kalle Berg, utredare, SKR
 • Charlotta Undén, förhandlare, SKR.

Kvinnor och män i välfärden - så ser det ut

Med utgångspunkt i SKR:s personalstatistik tittar vi närmare på könsfördelningen på arbetsmarknaden, i välfärden och inom äldreomsorgen.

 • Bodil Umegård, utredare, SKR.

Kön och hudfärg i äldreomsorgen

Vilken betydelse har kön och hudfärg i äldreboendets vardag under olika organisatoriska former?

 • Palle Storm, socionom, Fil Dr. Stockholms universitet.

Att utmana normer inom äldreomsorgen

Vi diskuterar förändrings- och utvecklingsarbeten för att utmana normer och bryta könssegregeringen inom äldreomsorgens verksamheter, yrken och utbildningar.

 • Katarina Talts, verksamhetsutvecklare, Vård och omsorgsboende, Södertälje kommun.
 • Carin Bergström, utvecklingsledare, Vård- och omsorgscollege.
 • Catarina Lindahl Pejala, verksamhetsledare Vård- och omsorgscollege Kronoberg.

Samlade presentationer från webbinariet Varför jobbar det så få män i äldreomsorgen (PDF, nytt fönster)

Seminarieserie om jämställd äldreomsorg

Seminarierna direktsänds med möjlighet att ställa frågor till medverkande via en chattfunktion. Sändningarna finns tillgängliga att se i efterhand under sex månader.

Vid tre tillfällen samlas kommuner, forskare och experter för att diskutera och inspireras i arbetet för en ökad jämställdhet och förbättrad kvalitet i äldreomsorgen – för arbetsgivare, medarbetare och brukare. Syftet är att få inspiration, utbyta erfarenheter och ta del av exempel på lösningar på de gemensamma utmaningar som finns.

Detta seminare är det andra av tre i en serie.

Föregående seminarie

Hur rekryterar vi bredare till äldreomsorgen?

Efterföljande seminarie

Hur motverkar vi våld och trakasserier bland personal och brukare?

Utgångspunkter

Utgångspunkter för seminarieserien är SKR:s arbetsgivarpolitiska jämställdhetsprogram och SKR:s satsning på att stödja jämställdhetsarbetet i kommuner och regioner.

En jämställd arbetsgivarpolitik

Stöd till jämställdhetsarbete

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

 • Kalle Berg
  Utredare
 • Charlotta Undén
  Förhandlare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!