Dokumentation: Hur rekryterar vi bredare till äldreomsorgen?

Webbinariet handlar om äldreomsorgens kompetensförsörjning. Heltidsarbete som norm, en bredare rekrytering och marknadsföring av utbildningar och jobb som lockar fler män har länge lyfts fram som viktigt både för jämställdheten och för att klara bemanningen i framtiden. Hur ser utvecklingen ut och hur arbetar kommunerna?

Se seminariet i efterhand

Kommunernas arbete med kompetensförsörjning, bredare rekrytering och marknadsföring av jobb och utbildningar samt heltidsarbete som norm hänger ihop med arbetet att motverka sjukfrånvaro och våldsutsatthet bland brukare och medarbetare.

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar med anledning av den kris vi just nu upplever. Personalen på äldreboenden och i hemtjänsten gör enastående insatser för att äldre ska få den omsorg de behöver. Den pågående coronapandemin aktualiserar äldreomsorgens viktiga arbete men också en rad svårigheter som har nära koppling till jämställdhet.

Program

Inledning

Introduktion till seminarieserien och SKR:s arbete med jämställdhet och kompetensförsörjning.

 • Kalle Berg, utredare, SKR.
 • Helena Henningsson, handläggare, SKR.
 • Charlotta Undén, förhandlare, SKR.

Unga och mitt i livet - likheter och skillnader

Vad vet vi om inställningen till jobben i välfärden och inom vård och omsorg bland unga? Vad krävs för att byta yrke mitt i livet? Och skiljer det sig åt mellan killar och tjejer, kvinnor och män?

 • Johanna Öqvist, utredare, SKR.

"Menn i helse" i Norge och Sverige

Det norska projektet Menn i helse har funnits i flera år. Hur har det gått och hur skulle det funka i Sverige?

 • Frode Rønsberg, nationell koordinator, Menn i helse.
 • Anna Fagerfors, förbundschef, Sjuhärads samordningsförbund.

Heltidsarbete som norm

Det partsgemensamma arbetet "Heltidsresan" mellan Kommunal och SKR syftar till att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade yrken. Hur skapar man en heltidsorganisation? Vilka har framgångsfaktorerna varit i Ulricehamns kommun?

 • Håkan Sandahl, kommunchef, Ulricehamns kommun.
 • Charlotta Undén, förhandlare, SKR.

Samlade presentationer från webbinariet Hur rekryterar vi bredare till äldreomsorgen (PDF, nytt fönster)

Seminarieserie om jämställd äldreomsorg

Seminarierna direktsänds med möjlighet att ställa frågor till medverkande via en chattfunktion. Sändningarna finns tillgängliga att se i efterhand under sex månader.

Vid tre tillfällen samlas kommuner, forskare och experter för att diskutera och inspireras i arbetet för en ökad jämställdhet och förbättrad kvalitet i äldreomsorgen – för arbetsgivare, medarbetare och brukare. Syftet är att få inspiration, utbyta erfarenheter och ta del av exempel på lösningar på de gemensamma utmaningar som finns.

Detta seminare är det första av tre i en serie. För att se seminariet i efterhand, anmäl dig till kommande seminarier.

Efterföljande seminarier

Utgångspunkter

Utgångspunkter för seminarieserien är SKR:s arbetsgivarpolitiska jämställdhetsprogram och SKR:s satsning på att stödja jämställdhetsarbetet i kommuner och regioner.

En jämställd arbetsgivarpolitik

Stöd till jämställdhetsarbete

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

 • Kalle Berg
  Utredare
 • Charlotta Undén
  Förhandlare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!