Dokumentation: Nätverksträff för näringslivsansvariga

Höstens nätverksträff handlade bland annat om strategier samt omställning och synkronisering av styrdokument på olika nivåer. Vi fick också lyssna till några intressanta kommunexempel på genomförda aktiviteter och projekt.

Alla presentationer är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Presentationer 26 september

Inledning, program och Aktuellt från SKL

Proaktivt omställningsarbete

Sårbara kommuner
Jan Jäder, Skinnskattebergs kommun.

Omställningsarbete Hagfors kommun
Fredrik Igelström, Hagfors kommun.

Större varsel och omställning i näringslivet
Monika Kväl, Tillväxtverket.

Diskussionsunderlag

Redovisning Proaktiv omställning 1

Redovisning Proaktiv omställning 2

Planeringsmodeller för en modern handelsutveckling i stad
Anders Börjesson, Näringslivschef Nacka och Elisabet Elmsäter, Näringspolitisk expert Svensk Handel.

Kommunala exempel

Smart specialisering på lokal nivå
Ulf Hägglund, Jokkmokk.

Orsas verktyg för ett förbättrat företagsklimat
Klaus Csucs, Orsa.

Samarbete och framgång, Multinationella företag i det lokala samhället
Mikael Larsson, Flen.

Globala värdekedjor, digitalisering samt jobbens och tillväxtens geografi
Martin Andersson, professor vid Institutionen för industriell ekonomi, Blekinge Tekniska Högskola.

Presentationer 27 september

Framgång kan skyllas på den mänskliga faktorn

RUS i region Örebro län – framgång på grund av den mänskliga faktorn
Kristina Eklöf, Områdeschef Näringslivsutveckling Region Örebro

Framgång på grund av den mänskliga faktorn, Askersund
Henrik Olofsson, Näringslivschef Askersund.

Workshop – Kommunalt näringslivsarbete och RUS

Fredrik Berglund och Anders Gunnarsson, SKL.

  • Hur fungerar/fungerade er process med regionen kring RUS och
    näringslivsfrågor – vad fungerar/fungerade bra och vad behöver utvecklas?
  • Hur använder vi på bästa sätt RUS:en i våra kommunala
    näringslivsstrategier?

Ws RUS process och konkretisering 1

Ws RUS process och konkretisering 2

Ws RUS process och konkretisering 3

Ws RUS process och konkretisering 4

Ws RUS process och konkretisering 5

Ws RUS process och konkretisering 6

Ws RUS process och konkretisering 7

Ws RUS process och konkretisering 8

Ws RUS process och konkretisering 9

Ws RUS process och konkretisering 10

Ws RUS process och konkretisering 11

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Fredrik Berglund
    Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!